Video

Gà chơi đàn piano bài "The Alphabet Song"

Điền 20/12/2019 15:17

Cô gà mái dùng mỏ gõ thành một bản nhạc "The Alphabet Song" trên đàn piano khiến người xem vô cùng thú vị. Sự việc diễn ra tại Trung Quốc.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất