Video

Đường vừa đổ bê tông, vịt tung tăng để lại ngàn bước chân

Điệp 09/01/2021 05:14

Thu đi thu để lá vàng, 6 con vịt đi để lại cho làng cả ngàn bước chân.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất