Video

Dụng cụ tự chế rửa tay diệt khuẩn mà không cần chạm tay

Oanh 26/04/2020 08:30

Tại thị trấn Nyamira (Kenya), một gia đình đã tự chế máy rửa tay bằng xà phòng mà không cần chạm tay vào dụng cụ để phòng chống dịch Covid-19.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất