Video

Đăng lúc 09:30 | 09-04-2020

Tuân thủ quy tắc đứng cách 2 mét để tránh dịch Covid-19, người bán dùng chổi để đưa hàng và nhận tiền từ người mua.

CHUYÊN MỤC