JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Dùng chổi bán hàng trong dịch Covid-19

Tuân thủ quy tắc đứng cách 2 mét để tránh dịch Covid-19, người bán dùng chổi để đưa hàng và nhận tiền từ người mua.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật