Video

Dùng chân để lấy nước rửa tay khô

Oanh 17/04/2020 15:20

Với dụng cụ rửa tay tự chế bằng ống nước trong đoạn video, người dân sẽ dùng chân để lấy dung dịch. Điều này góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 từ tay người này sang tay người khác.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất