Video

Đức Thịnh bị bà xã Thanh Thúy cho ăn 'nguyên cú lừa'

Điệp 14/07/2021 14:44

Bài học rút ra "Thứ nhất: vợ luôn đúng. Thứ hai: Nếu vợ sai thì xem lại điều thứ nhất".

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất