JavaScript is off. Please enable to view full site.

Du khách giải cứu lười bị mặc kẹt trên dây điện

Tại Costa Rica, một con lười bị mắc kẹt trên dây điện và được giải cứu bởi nhóm người du lịch.