Video

Đòi chở đi chơi, chú Husky khiến thuyền của cậu chủ chìm giữa sông vì... quá béo

Đô 05/07/2020 10:26

Chú Husky đòi được chở đi chơi bằng được, xong khiến thuyền của cậu chủ chìm giữa sông vì mình... quá béo.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất