JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đỉnh cao kỹ xảo: 10 người xem 9 người hết hồn

Cô gái cầm viên đá đến hồ nước và chơi trò ném thia lia nhưng cái kết khiến nhiều người xem phải giật mình.