Video

Dịch bệnh ở nhà tranh thủ làm...tí

Anh Vũ 27/03/2020 15:02

Tình hình dịch bệnh căng thẳng, nguy hiểm nên việc ở nhà là hết sức cần thiết trong lúc này. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn những mặt tích cực của việc ở nhà để từ đó lạc quan hơn cùng nhau vượt qua giai đoạn căng thẳng này. Còn muốn lạc quan như thế nào thì xem clip đi các bạn ơi!

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất