JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đàn vịt lười biếng không chịu "đi làm" vì trời quá lạnh

Một câu chuyện vui do Tuổi Trẻ Cười tự nghĩ thể hiện trên hình ảnh vui về đàn vịt lười biếng, không chịu đi làm vì thời tiết ngoài trời quá lạnh.