JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đàn vịt chạy vào đường bê tông vừa đổ

Nhiều người xem video hài hước: "Thu đi để lại lá vàng. Vịt đi để lại muôn ngàn dấu chân".