Video

Đàn chó nghe răm rắp khi chủ gọi tên điểm danh để vào nhà

Hân 26/09/2021 06:01

Các chú chó rất biết nghe lời, ngồi răm rắp ở ngoài, nghe tới tên chủ gọi mới vào nhà.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất