Video

Đàn chó đứng xếp hàng chờ để được gọi đúng tên

Nguyên 20/03/2020 05:30

Đàn chó đứng xếp hàng ngay ngắn chờ để được chủ gọi đúng tên mình. Tuy nhiên, chú chó cuối cùng thì lại không làm vậy.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất