Video

Cuộc chiến giữa cua và bò cạp

Điệp 15/08/2021 10:29

Con cua dùng tung tuyệt chiêu 'phấn hương đoạt nhãn' để đưa bò cạp vào 'cơn mê' rồi hạ gục!

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất