Video

Cún con ham chơi bị chó mẹ kéo về 'đánh đòn'

Điệp 23/07/2021 08:20

"Đi chơi mà phải đợi tao tìm mới về hả! Mày về đây no đòn với tao", chó mẹ said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất