Cua giả chết kẹp 'cậu vàng' sưng miệng

Video

Đăng lúc 15:00 | 20-06-2021

"Cứu vàng với Sen ơi, cứ tưởng nó chết rồi!", cậu vàng said.

CHUYÊN MỤC