Video

Cú lừa bóng điệu nghệ khiến đối thủ ngã sấp mặt

Điệp 17/11/2020 19:31

Cầu thủ áo vàng đảo chân giật bóng ngược lại, khiến đối thủ theo kèm mình bị mất trớn và ngã sấp mặt xuống sân.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất