Video

Cứ đến giờ ăn, chú chó lại 'múa lân' vì ngỡ Trung thu

Hân 27/01/2021 19:10

"Sen ơi thả tao ra chứ không nó ăn hết giờ!" gâu đần said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất