Video

Cú đánh bida như hack khiến đối thủ ôm đầu kinh ngạc

Điệp 25/11/2021 13:15

Nhiều người thắc mắc, không hiểu vì sao một cú đánh mà bi cái lại có thể lăn lên trước để dọn đường cho bi số 8 lăn vào lỗ góc.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất