Video

Cú đánh 3 băng tuyệt đẹp của Dick Jaspers

Điệp 13/05/2022 13:32

Cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers có cú đánh 3 băng tuyệt đẹp và nhận được tràng vỗ tay khen ngợi của khán giả.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất