JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cụ bà hát "Áo mới Cà Mau" khiến cả đám cưới rút điện thoại ra quay

Nhiều người rút điện thoại ra quay và vỗ tay khi nghe cụ bà tóc bạc hát "Áo mới Cà Mau" với giọng ca giàu cảm xúc.