Video

Con cóc số nhọ vừa leo lên được bờ ao thì gặp 'kẻ trời đánh'

Điệp 01/08/2021 16:11

Khó nhọc mới leo lên được bờ, chú cóc chưa kịp nghỉ ngơi thì gặp phải kẻ 'trời đánh' dùng que đẩy lại xuống ao.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất