Video

Cơ thủ muốn độn thổ sau cú đánh bida kiểu 'nhảy cóc'

Điệp 07/12/2021 05:50

Dù ngắm bi số 2 rất chuẩn, nhưng cú đánh quá lực của cơ thủ đã đưa bi cái 'nhảy cóc' thẳng vào lỗ góc.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất