Video

Cơ thủ hụt hẩng vì vội ăn mừng sớm

Điệp 03/04/2022 07:01

Sau khi kết thúc bi số 6 thành công, cơ thủ nhảy múa vì nghĩ sẽ giành chiến thắng nhưng không ngờ pha điều bi quá lực đưa bi cái nằm ngay miệng lỗ 10.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất