Video

Cô gái vừa khóc vừa kể chuyện mình thi rớt còn chỉ bài người khác

Hân 28/06/2020 14:35

"Sáng trước khi thi, có đốt nhang mà... Nãy em làm xong em còn chỉ cho người ta nữa.... Lúc đó em tưởng vậy là ngầu" - cô gái vừa khóc vừa kể lại.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất