Video

Cô gái cứu chú chó mắc kẹt giữa dòng nước

Hân 16/01/2022 06:50

Thấy chú chó mắc kẹt giữa dòng nước, cô gái từ từ lại gần vuốt ve con vật bớt sợ rồi bế vào bờ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất