JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cô gái cười tủm tỉm khi nghe bà giục lấy chồng

"Nay cô đã 20 tuổi rồi, sao cô không lấy chồng đi", cụ bà 94 tuổi giục cháu lấy chồng.