Video

Cô chó ngồi đợi trước khay đồ ăn do chủ quên cho phép

Hân 30/11/2020 14:15

"Nghĩ sao mà quên cho tui ăn luôn. Tui ăn mà tui tức á!" chó said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất