JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cô bé thi kéo co với tinh thần quyết không lùi bước

Video ghi lại hình ảnh cô bé kéo co với tinh thần quyết không lùi bước dưới sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè xung quanh.