Video

Cô bé thi kéo co với tinh thần quyết không lùi bước

Điền 26/11/2019 09:43

Video ghi lại hình ảnh cô bé kéo co với tinh thần quyết không lùi bước dưới sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè xung quanh.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất