JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chụp hình cũng không yên!!!

Tiệm hủ tiếu chú Lâm những ngày vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ế chỏng chơ. Do đó, chú Lâm và thằng Vàng quyết định đi xả "xì-chét" lấy lại tinh thần.