Video

Chú vẹt thông minh biết bỏ rác vào thùng và cất tiền tiết kiệm

Hà Trâm 13/05/2022 05:40

"Nhà bao việc, cái gì cũng phải đến tay", vẹt said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất