JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chú vẹt lắc lư, nhảy múa điêu luyện theo điệu nhạc

Chú vẹt bắt chước theo đám đông đứng nhảy múa, lắc lư theo điệu nhạc.