Video

Chú vẹt giả chết khi bị hù bắn

Ngọc 28/12/2019 03:33

Chú vẹt thông minh vờ chết khi chủ cầm súng giả và hù bắn khiến nhiều người xem không nhịn được cười.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất