Video

Chú vẹt biết đi xe đạp như người

Đô 14/06/2020 06:07

Chú vẹt biết đạp xe và dùng mỏ điều khiển bánh lái khiến nhiều người xem thích thú.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất