Chú quạ thông minh gắp chai nhựa vào thùng rác

Video

Đăng lúc 16:06 | 11-09-2020

"Chú quạ có ý thức bảo vệ môi trường nhất của năm đây rồi!", một người dùng hài hước.

CHUYÊN MỤC