Video

Chú ngựa bối rối nhảy như ếch khi gặp phải chướng ngại vật

Hân 17/06/2021 14:27

"Bây giờ nhảy qua kiểu gì đây ta? Hay là bay qua nhỉ!", ngựa said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất