Video

Chú ngỗng nằm ăn vạ trước đầu ôtô khi tài xế bóp còi

Điệp 17/11/2021 12:12

Vừa nghe tiếng còi, chú ngỗng liền nằm lăn đùng ra giữa đường ăn vạ, không cho tài xế lái ôtô đi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất