Video

Chú khỉ sung sướng khi được tắm rửa đắp mặt nạ

Hân 06/03/2021 15:18

Thấy sen để sẵn chậu nước, chú khỉ liền chạy tới nằm vào để được tắm rửa, đắp mặt nạ chuẩn bị đi chơi.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất