JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chú gà mặc quần áo, mang giày sành điệu đi trong sân

Hình ảnh chú gà mặc quần áo, mang giày sành điệu đi lại trong sân khiến nhiều người xem không thể nhịn được cười.