Video

Chú chuột 'quý tộc' biết tắm rửa như người

Hân 13/06/2020 06:08

"Đúng là chuột 'quý tộc' có khác, tắm xong còn được cậu chủ sấy lông, cho ngủ chung", một người dùng chia sẻ.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất