Video

Chú chó vứt iPad vì đang chơi game Flappy bird bị cậu chủ phá

Điệp 19/11/2020 11:08

Đang chơi game Flappy bird, chú chó nổi quạu đẩy chiếc iPad xuống đất vì bị cậu chủ quậy phá làm hỏng game.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất