Video

Chú chó vội nhường đồ ăn khi thấy 'khủng long' bật ngửa ra chết

Điệp 15/05/2022 04:57

"Thôi chết! Trong đồ ăn có độc?", chú chó said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất