Video

Chú chó tốt bụng cứu bạn cá khỏi chết đuối

Oanh 09/03/2020 20:30

Nhìn thấy cá đang thoi thóp, chú chó đã ngậm chặt và bỏ lại vào thau nước.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất