Video

Chú chó rượt bò chạy trối chết khi bị hù

Đô 07/10/2020 11:15

Sau khi bị con bò 'dọa húc', chú chó nổi giận quay lại và rượt con bò chạy trối chết.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất