Video

Chú chó nổi quạu 'cãi tay đôi' với chủ khi bị mắng

Đô 20/01/2021 06:05

"Tao mất dạy hồi nào mà mày nói tao như vậy sen? Tao không phục!", Chó said.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất