Video

Chú chó nhảy như Kăng-gu-ru

Điệp 24/11/2020 14:22

Không cần lấy đà, chú chó vẫn bật nhảy qua được rào chắn cửa cao gần 1,5 mét.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất