Video

Chú chó lấy giùm đồ cho chủ và cái kết tan nát

Hân 14/10/2021 12:00

'Thì tiện mồm 'unbox' kiểm tra hàng giùm cho còn đòi gì nữa!' - Chú chó đáp.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất