Video

Chú chó lấy dây hợp sức cùng chủ kéo xe rùa chở đầy cát lên đường

Điệp 02/12/2021 10:01

Thấy chủ chật vật đẩy chiếc xe rùa chở đầy đất cát ở dưới rãnh lên đường, chú chó chạy vào nhà lấy dây thừng để giúp.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất